Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thế hệ Z tìm gì trong công việc?

Các bạn trẻ thuộc thế hệ này có xu hướng tò mò đối với những biên giới chưa được khám phá, những kỹ năng chưa được khai thác và tư duy đa chiều. Họ có xu hướng hành động, không ngừng học hỏi và thử nghiệm để phát triển. Với thế hệ Z, sự tiến bộ bền vững quan trọng hơn hoàn thiện tức thời. Họ có những tiêu chí riêng để xác định một công ty và sự nghiệp lý tưởng cho mình.

Mục đích trong công việc. Thay vì chạy theo mức lương cao nhất, thế hệ Z coi trọng sứ mệnh và tác động của nơi họ làm việc. Một báo cáo của công ty phần mềm Lever cho thấy 42% thế hệ Z chọn làm việc tại một công ty có các giá trị phù hợp với họ hơn là nơi mang lại mức lương cao. Cùng với kiếm sống, họ muốn tạo ra sự thay đổi trong lĩnh vực của mình.

Môi trường làm việc lành mạnh, linh hoạt. Thế hệ Z đánh giá cao các công ty ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên hơn năng suất. Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, gen Z rất dễ bị căng thẳng. Nhiều nơi đã hỗ trợ gen Z bằng cách cung cấp lựa chọn làm việc từ xa kết hợp trực tiếp, cho phép nhân viên có những ngày chăm sóc sức khỏe tinh thần và chỉ bốn ngày làm việc trong tuần.

Sau khi rời công ty, nhân viên thế hệ Z nhiều khả năng sẽ không có mặt trên email trừ khi có việc khẩn cấp. Nhiều nhà tuyển dụng linh hoạt tôn trọng ranh giới này, nhờ đó tăng khả năng thu hút và giữ chân được nhiều nhân tài trong thế hệ Z.

Ý thức cộng đồng mạnh mẽ. Thế hệ Z lớn lên với Internet và nhận ra tầm quan trọng của việc tạo dựng các mối quan hệ thông qua giao tiếp trực tuyến, nhất là làm việc từ xa. Họ luôn muốn kết nối với đồng nghiệp. Với gen Z, nỗ lực xây dựng các mối quan hệ chân chính, lành mạnh giữa mọi người trong công ty cũng quan trọng như công việc họ làm.

Gen Z cũng muốn tìm kiếm sự cố vấn từ cấp trên để thúc đẩy mối quan hệ lâu dài, nhận lời khuyên chuyên nghiệp và nắm bắt cơ hội phát triển trong công ty. Họ muốn làm việc cho những người hào phóng, quan tâm đến sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của nhân viên.

Sống theo các nguyên tắc khởi nghiệp và đổi mới. Ngay cả khi không làm việc tại công ty khởi nghiệp, họ vẫn muốn làm việc cho một công ty là hiện thân của các nguyên tắc khởi nghiệp và đổi mới. Họ muốn thoát khỏi những nhiệm vụ và trách nhiệm cứng nhắc, hướng tới việc học những kỹ năng mới và thử nhiều vai trò. Thế hệ Z muốn có cảm giác tự chủ trong sự nghiệp và tìm kiếm những công ty cho phép họ thể hiện những gì họ quan tâm, cho họ những cơ hội phù hợp.

(Theo TTO)

Search job
Promanning Networks
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.