Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Tổng giám đốc điều hành

 • Ha Noi
 • CEO
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • Competitive
 • Environmental, Executive management, Manufacturing / Process
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị trí: Tổng giám đốc điều hành làm việc cho Công ty CP chuyên về môi trường với hơn 600 nhân viên làm việc tại Gia Lâm, Hà Nội

Quản lý và lập kế hoạch

 1. Thiết lập các mục tiêu công việc, phân công, giao việc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của các Phòng ban, bộ phận và CBCNV trong phạm vi quản lý.
 2. Phối hợp với bộ phận nhân sự để xác định các nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo CBCNV quản lý trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực.
 3. Tham gia đề xuất các chế độ, chính sách đối với các nhân sự trong bộ phận: đề xuất điều chuyển/ bổ nhiệm/ khen thưởng/ kỷ luật.
 4. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện và định hướng hoạt động kinh doanh cho Công ty
 5. Lập kế hoạch kinh doanh & Marketing mang tính đột phá.
 6. Quản lý chi phí vận hành, sản xuất hiệu quả.
 7. Các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT Công ty.
 8. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý công ty.

Vận hành:

 1. Lập kế hoạch vận hành, xây dựng mục tiêu công việc và các chính sách, hệ thống quy trình nghiệp vụ dịch vụ áp dụng cho thu mua, sản xuất
 2. Lập kế hoạch vận hành và giám sát quản lý chi phí chuyên nghiệp, hiệu quả.
 3. Lập kế hoạch tổ chức công tác chăm sóc khách hàng , mở rộng thị trường thu mua và kinh doanh.
 4. Xây dựng văn hoá phù hợp với tầm nhìn của công ty.
 5. Giám sát tuân thủ quy trình, đánh giá và cải tiến quy trình nghiệp vụ chất lượng sản phẩm.

Tài chính

 1. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tài chính trước CT hội đồng quản trị
 2. Duyệt các quy định về tài chính và quy định về thẩm quyền ký duyệt về tài chính;
 3. Duyệt các khoản chi phí trong phạm vi ngân sách đã được duyệt
 4. Thiết lập và bảo vệ ngân sách, chỉ tiêu hoạt động lĩnh vực kinh doanh.
 5. Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, báo cáo việc điều chỉnh ngân sách và kết quả kinh doanh để nâng cao lợi nhuận cho Công ty.
 6. Các công việc khác theo yêu cầu của CT HĐQT.

Đầu tư

 1. Thẩm định các dự án đầu tư;
 2. Duyệt kế hoạch thực hiện dự án đầu tư;
 3. Duyệt kế hoạch vay, mua bán cổ phiếu, trái phiếu.

Tổ chức

 1. Phê duyệt cấu trúc tổ chức của công ty, khối, phạm vi trách nhiệm;
 2. Duyệt cấu trúc lương, thang bảng lương, các yếu tố trả lương;
 3. Duyệt quy chế tiền lương, tiền thưởng;
 4. Duyệt kết quả đánh giá cán bộ và quyết định mức khen thưởng cán bộ

Quyết định, Quy chế

 1. Duyệt các quy định, quy chế điều hành của toàn công ty;
 2. Duyệt quy định khấu hao tài sản cố định.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp  Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hay các ngành liên quan.
 2. Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với vai trò CEO hoặc các vị trí quản lý tương ứng.
 3. Có kinh nghiệm điều hành các Công ty có Doanh số trên 400 tỷ & trên 200 Nhân sự.
 4. Ưu tiên có kinh nghiệm điều hành Công ty trong lĩnh vực môi trường, xử lý rác, phế liệu…
 5. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint); Internet
 6. Có kiến thức rộng về quản lý Tài chính; Nhân sự, Hành chính, Sản xuất … và các chức năng khác của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể vận hành trơn tru
 7. Tối thiểu sử dụng được một ngoại ngữ : Tiếng Anh;  Tiếng Nhật;  Tiếng Hàn hoặc Tiếng Trung
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.