Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Costing Supervisor

 • Hung Yen
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Administrative / Clerical, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Manufacturing / Process
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị trí : Costing Supervisor, làm việc cho Công ty sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử của Nhật Bản có nhà máy tại Hưng Yên, chi tiết như sau:

 • Cập nhật và quản lý các số liệu phát sinh liên quan đến sản xuất của Công ty
 • Quản lý, phân tích số liệu ngân sách và chi phí thực tế phát sinh của từng bộ phận
 • Hỗ trợ và lập các báo cáo liên quan hằng tháng/quý/năm
 • Làm công việc kế toán phát sinh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh....
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Sử dụng tốt tiếng Anh (TOEIC 600 trở lên)
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.