Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng đối ngoại

  • Ha Noi
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Advertising / PR / Communications, Marketing, Sales / Business Development
  • 1
  • Unlimited

Job Description

- Trực tiếp quản lý bộ phận Đối ngoại Nhật Bản;
- Tham gia vào quá trình tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường;
- Chịu trách nhiệm trong việc đàm phán, kết nối và duy trì mối quan hệ với đối tác tại thị trường Nhật Bản;
- Tham mưu, đề xuất các chính sách, cách thức trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác;
- Phân công công việc cho CBNV trong bộ phận và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Job Requirement

1. Nam or Nữ,

2. Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

3. Giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật bản, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tu nghiệp sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Ưu tiên ứng viên đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.