Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

System Analyst (IT)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 6 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network
 • 31/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị trí  System Analyst/Team Leader/PM  (English speaking) làm việc cho Công ty công nghệ của Nhật tại Cầu Giấy, Hà nội

 • Dịch các yêu cầu được xác định bởi khách hàng thành các thiết kế hệ thống hợp lý, kinh tế và thực tế.
 • Phân tích và thiết kế lưu lượng và quy trình hệ thống để đảm bảo sử dụng tài nguyên chất lượng cao và hiệu quả.
 • Chuẩn bị thiết kế chi tiết từ đó các bộ chương trình hoàn chỉnh sẽ được viết.
 • Xem xét chất lượng và thời gian giao hàng.
 • Làm việc với khách hàng liên quan đến các vấn đề kỹ thuật.
 • Huấn luyện cấp dưới.

Job Requirement

 • TNĐH- chuyên ngành CNTT
 • Có 4 năm kinh nghiệm làm Chuyên gia phân tích phần mềm hoặc Nhà phân tích kinh doanh. Kinh nghiệm như một BrSE là tốt hơn
 • Tiếng Anh Tốt
   
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.