Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Software Sales Staff

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • IT - Software, IT - Hardware / Network, Sales / Business Development
  • Unlimited

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, một công ty của Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin với trụ sở chính tại Bangkok (Thái Lan). Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng, có Văn phòng tại Hà Nội đang cần tìm Nhân viên bán Phần mềm (Software Sales)

Job Requirement

- Có kinh nghiệm Sales từ 3 - 4 năm

- Tiếng Anh trôi chảy

- Xử Dụng được phần mềm CAD

- Có tính kiên nhẫn

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.