Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Quality Manager - Trưởng phòng chất lượng

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • 4 - 10 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process, Quality Control (QA/QC)
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất dây điện có nhà máy ở KCN Thăng long 1, cần tìm ứng viên cho vị trí:

Trưởng phòng chất lượng - Quality manager (và Phó phòng)

 • Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng năm và theo dõi hoạt động thực hiện của các thành viên
 • Chỉ đạo và rà soát công việc thực hiện của các thành viên trong bộ phận
 • Giám sát và chỉ đạo thực hiện mục tiêu chất lượng
 • Lập báo cáo chất lượng và cải tiến hàng tháng
 • Đối ứng khiếu nại và các cuộc đánh giá từ khách hàng

 

 

Job Requirement

- Nam/Nữ trên 30 tuổi, Tốt nghiệp Đại học

- Ít nhất 5 năm làm việc tại bộ phận chất lượng trong công ty sản xuất liên quan đến sản xuất dây điện or lắp ráp....

- Có khả năng quản lý và lập kế hoạch cho bộ phận

- Tiếng Nhật N2 và tiếng anh Basic

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.