Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Process Engineer - Sigma (urgent)

 • Bac Ninh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Manufacturing / Process
 • 31/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang cần tìm ưnga viên cho vị tri: Process Engineer làm việc cho một Công ty FDI chuyên sản xuất bao bì (nilon) tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Bắc Ninh.

 • Đánh giá và cải tiến các quy trình trong các hệ thống sản xuất
 • Thiết kế dự án và cải tiến cấu trúc để đảm bảo tuân thủ kế hoạch làm việc
 • Phân tích các chỉ số hiệu suất để phát triển các kế hoạch hành động để cải thiện.

Job Requirement

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về Sigma (6)
- Tốt nghiệp đại học.
- Sử dụng tiếng Anh tốt trong công việc
 

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.