Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Planning Manager Cum Purchasing (Urgent)

 • Dong Nai
 • Manager
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising
 • 31/01/2020

Job Description

Chúng tôi đang cần tuyển Planning Manager cum Purchasing -  TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KIÊM MUA BÁN làm việc cho công ty sản xuất thiết bị bếp của Mỹ tại KCN An Phước- Đồng Nai

 • Cung cấp hướng dẫn và giám sát chung cho nhân viên mua hàng tại Bộ phận mua hàng;
 • Đảm bảo lập kế hoạch và tổ chức tốt chức năng mua trong việc đạt được các mục tiêu cụ thể cho nhóm

 

Job Requirement

 • TNĐH- Nam/Nữ > 35-45 tuổi
 • Tiếng Anh tốt
 • Có 1-2 Năm ở cùng vị trí tương đương trong công ty sản xuất gỗ
 • Hoặc có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.