Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó phòng kinh doanh (biết tiếng Nhật)

 • Bac Ninh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí - Phó phòng kinh doanh (biết tiếng Nhật). làm việc cho công ty sản xuất linh kiện điện tử Nhật ở VSIP Bắc Ninh

 • Chuẩn bị nội dung cho hàng mẫu.
 • Gặp gỡ, điều tra tình hình cụ thể và theo sát việc thanh toán cho hàng mẫu;
 • Tìm hiểu yêu cầu, nhu cầu của khách hàng.
 • Đối ứng.- Kiểm tra , trao đổi về hàng mẫu, nguyên vật liệu và các dụng cụ khác chuẩn bị cho sản xuất hàng mẫu theo yêu cầu khách hàng
 • Làm báo cáo
 • Hàng năm có đi công tác nước ngoài: Nhật, Hàn, Malaisia, Thái Lan. ( đi Nhật 1 lần, đi Hàn 1 lần)

Job Requirement

 • Nam, tốt nghiệp Đại học
 • Tiếng Nhật nghe nói đọc viết tốt, bằng N2 trở lên. Tiếng Anh cơ bản.
 • Sử dụng tin học văn phòng khá:  Powerpoint, excel, word, …
 • Kinh nghiệm 3 năm trở lên về kinh doanh.
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.