Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên quản lý đơn hàng (tiếng nhật)

 • Hai Duong
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Import / Export, Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising, Sales / Business Development
 • 31/08/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

PROMANNING HR đang cần tìm ứng viên cho vị trí : Nhân viên quản đơn hàng làm việc cho Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất máy may công nghiệp ở Hải Dương.

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận đơn hàng, hôc tợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng,

- Theo dõi phản hồi của khách hàng,

- Làm việc với câc bộ phận khác (kỹ thuật, mua hàng, vật tư, chất lượng...) để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất và đơn hàng được giao kịp thời và đúng tiêu chuẩn,

- Tính toán chi phí cho hàng hóa và các dịch vụ liên quan

(Sẽ trao đổi thêm về công việc khi phỏng vấn)

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học or cao đẳng

- Có kinh nghiệm quản lý đơn hàng trong các nhà máy sản xuất của Nhật Bản

- Tiếng Nhật tốt - tương đương N2

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.