Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kỹ thuật IT (urgent)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị tri: Nhân viên kỹ thuật IT làm việc cho Công ty hoạt động trong lĩnh vực số hóa dữ liệu.

 • Lập trình phần mềm (trình sửa)
 • Cài đặt, hỗ trợ khách hành sử dụng phần mềm.
 • Bảo trì phần mềm

Job Requirement

 •  Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng...  công nghệ thông tin, chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm;  Quản lý hệ thống thông tin, quản lý nội dung
 • Biết lập trình bằng một trong số các ngôn ngữ sau: Java, C#, VB.NET.
 • Có kinh nghiệm với Linux, Oracle, có các chứng chỉ công nghệ thông tin như: ACCP, CCNA, MCITP, MCPD,..v.v là lợi thế.
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.