Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

JAVA Developer

 • Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software
 • 31/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí : JAVA Developers làm việc cho Công ty Công nghệ của Nhật Bản tại Ha nội và TP.HCM cụ thể như sau:

1. ​​05 Java Developers: làm việc tại Duy Tân- Hà Nội.TNĐH- 1990- 1997,Làm việc được với Java Spring, html, css, Java script, Có khả năng làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSql, SQL Server…

2. Java Developers: làm việc tại Cầu giấy, Hà nội, TNCĐ trở lên- chuyên ngành CNTT,Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ,Java Core là bắt buộc,Tiếng anh cơ bản

3. 03 Java Leader/PM:làm việc tại Q3- Hồ Chí Minh.TNĐH - Tiếng Anh đọc hiểu,Nắm vững kiến thức về Java core và framework như Spring, Hibernate,Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển dịch vụ web chuyên nghiệp sử dụng Java

4. 5 Java developer: tại Q3- Hồ Chí Minh, TNĐH - Tiếng Anh đọc hiểu,Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển dịch vụ web chuyên nghiệp sử dụng Java

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Tối thiểu kinh nghiệm 1 năm về các ngôn ngữ lập trình liên quan.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.