Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HEAD OF DATA & BI

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment, IT - Software, IT - Hardware / Network
 • 31/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị trí : HEAD OF DATA & BI làm việc cho Công ty về Quản lý quỹ và đầu tư tài chính tại Hà Nội.

 Nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm về end-to-end BI solution
 • Hiểu biết về Machine Learning: Tối ưu hóa, Dự báo, Kiểm kê...
 • Kiến thức về Toán học: Đại số tuyến tính, Thống kê, Xác suất ...
 • Thiết kế và phát triển các quy trình tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.
 • Thiết kế và phát triển các quy trình, báo cáo và bảng điều khiển tự động để chuyển đổi nhu cầu kinh doanh thành các giải pháp có thể mở rộng.
 • Làm việc với bộ phận R & D để đảm bảo chất lượng và độ hoàn chỉnh của các nguồn dữ liệu hoạt động
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng, độ hoàn chỉnh và sẵn sàng của dữ liệu
 • Hướng dẫn và hỗ trợ các nhà phân tích và người tiêu dùng dữ liệu nội bộ khác để hiểu rõ hơn về dữ liệu

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, ...
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về BI Solution
 • Nắm chắc về SQL / NoQuery và kho dữ liệu
 • Có kinh nghiệm về Big data Processing: Spark, Cassandra,... là điểm cộng
 • Có kinh nghiệm trong việc điều hành BI tool, làm báo cáo và quy trình ELT
 • Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, tìm ra giải pháp kỹ thuật cho yêu cầu khách hàng
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng làm trong môi trường đa giao diện
Job tags: HEAD OF DATA & BI
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.