Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám sát XD Hạ tầng

 • Quang Tri
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Architect, Civil / Construction
 • 31/08/2020

Job Description

 • Chúng tôi đang tìm GIÁM SÁT XD HẠ TẦNG cụm công nghiệp Đông Gio Linh – Quảng Trị”  và tại Thành phố Đông Hà – Quảng Trị

1. Lập định mức vật tư sử dụng cho công trình.

2. Giao tiếp làm việc với các đơn vị liên quan như Nhà Thầu thi công, Ban QLDA, các Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp, Tổ đội thi công…

3. Phối hợp làm việc với các bộ phận thiết kế, kế toán, vật tư …

4. Nghiệm thu chất lượng, khối lượng với Nhà thầu.

5. Thực hiện giám sát thi công trên công trường đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, đúng tiến độ…

6. Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

7. Xem xét, kiểm tra các biện pháp thi công, bản vẽ thi công, kiểm tra vật tư, vật liệu thi công do nhà thầu đệ trình.

8. Xem xét, kiểm tra sự phù hợp, sự hợp lý, tính chính xác của bản vẽ thi công so với bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và thuyết minh kỹ thuật tương ứng.

9. Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến về các thay đổi, phát sinh so với hợp đồng/phụ lục hợp đồng/kế hoạch. Theo dõi các thay đổi thiết kế, cập nhật hồ sơ hoàn công

10. Ghi chép/lập biên bản hiện trường, lập nhật ký ảnh hiện trường.

11. Kiểm tra, xác nhận công việc hoàn thành và khối lượng thực hiện hằng tháng hoặc từng đợt nghiệm thu của các nhà thầu thi công.

12. Quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách (bao gồm hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công trong quá trình thi công của nhà thầu phục vụ công tác hoàn công của Dự án).

13. Lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng ban Điều hành.

14. Các nhiệm vụ khác theo điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng.

2. Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm dự toán xây dựng, đo, bóc tách khối lượng, thiết kế, lập dự toán, hồ sơ thầu.

3. Đọc và hiểu được bản vẽ thiết kế xây dựng.

4. Có khả năng bóc tách khối lượng chính xác, tính giá cả hợp lý.

5. Giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng & đàm phán.

6. Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, chịu được cường độ làm việc cao.

7. Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, nhạy bén, chịu được áp lực cao.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.