Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chief Accountant (Urgent)

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 8 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Manufacturing / Process
 • 31/05/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang cần tìm ứng viên cho vị trí Chief Accountant -  KẾ TOÁN TRƯỞNG làm việc cho Công ty Nhật tại KCN Thăng Long I – Hà Nội.

 • Tổ chức công việc của bộ phận kế toán theo các chiến lược phát triển chung của công ty
 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tài chính - kế toán
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí quản lý tương đương Khả năng chịu áp lực tốt
 • Tiếng Anh hoặc tg Nhât tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.