Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chief Accountant (urgent)

 • Hung Yen
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
 • 31/03/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chúng tôi đang cần tuyển: Kế toán trưởng - Chief Accountant làm việc cho Công ty Sản xuất Bao bì carton của Nhật Bản tại KCN Yên Mỹ, Hưng Yên.

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty
 • Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty;
 • Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.
 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty;
 • Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các qui định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh;
 • Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. ..
 • Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
 • Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, các sở ban ngành có liên quan.

Quyền hạn

 • Chỉ đạo trực tiếp phòng kế toán, phân công công việc kế toán viên.
 • Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của công ty theo quy chế lao động và quy chế lương của công ty.
 • Yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của kế toán trưởng;
 • Ký tá các hồ sơ, chứng từ kế toán, các báo cáo tài chính kế toán. Các hồ sơ trên có chữ ký kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.
 • Khi phát hiện việc vi phạm chế độ kế toán được quyền báo cáo trực tiếp với Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban Giám đốc xử lý thỏa đáng có quyền báo cáo với Hội đồng Quản trị.

Job Requirement

 • Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán
 • Tiếng Anh: giao tiếp tốt
 • Thành thạo kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng, kế toán (Hiện công ty đang sủ dụng phần mềm MISA và đang triển khai phần mềm FTS
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp cho các Nhà máy Sản xuất FDI. Có kinh nghiệm về ngành dịch vụ và có kinh nghiệm trong giao tiếp với cấc cơ quan chức năng;
 • Định hướng thông tin một cách rõ ràng, giỏi tính toán,giỏi Excel, khả năng thích nghi môi trường, am hiểu và khả năng nắm bắt các thay đổi về luật, tin cậy...
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.